به نام خدا

مطالبی درباره نحوه وضو گرفتن

آموزش وضو

 

چگونه وضو بگيريم؟

بهتر است، پيش از وضو، دستها را تا مچ بشوييم، ولي اين شستن، جزو اعمال وضو نمي باشد.

 


پس اينگونه وضو مي گيريم:
پيش از هر چيز نيت مي کنيم، يعني با قصد انجام وضو و براي اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز مي کنيم.
1- به نيت وضو صورت را از بالا به پايين – از جايي که موي سر روييده تا چانه – مي شوييم.

 


2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پايين، مي شوييم.

 


3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مي شوييم.

 


4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتي که بر دست مانده، جلوي سر را مسح مي کنيم؛
يعني دست را بر سرگذاشته و کمي به طرف پيشاني مي کشيم.

 


5- پس از مسح سر، پاي راست را از نوک انگشت تا آخر روي پا (مفصل) مسح مي کنيم.

 


6- و در پايان پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي کنيم و با اين عمل وضو تمام مي شود.

 

 

 

وضوي جبيره اي

 

1-چيزي که بر زخم مي بندند و دوايي که بر آن مي زنند "جبيره" نام دارد.

 
2- اگر دست يا صورتمان زخم است و آب براي آن ضرر دارد، بايد پارچه پاکي و يا چيز ديگري؛ مثلا چسب بر آن گذاشته و هنگام شستن ديگر جاها، بر آن قسمت هم دست تر بکشيم.

 
3- اگر روي زخم بسته شده و نمي شود آن را باز کرد، بايد هنگام وضو، دست تر بر آن بکشيم و اگر پارچه يا چيزي که روي زخم است، نجس باشد، بايد پارچه پاکي رويش بگذاريم و دست تر بر آن بکشيم.

 
4- اگر سر يا پا (محل مسح) زخم باشد، به گونه اي که نشود روي آن را مسح کرد؛ چنانچه جايي از محل مسح باقي است بايد همان قسمت را مسح کنيم؛ مثلا دو انگشت پا زخم و ديگر انگشتان سالم است، بايد بر قسمت سالم دست بکشيم و وضو صحيح است، و اگر جاي مسح باقي نيست؛ مثلا تمام پا، باندپيچي شده است، بايد روي همان را مسح کنيم.


5- اگر به جهتي ديگر، غير از زخم؛ مثلا شکستگي، آب براي اعضاي وضو ضرر داشته باشد، بايد به همان دستوري که گفته شد، وضوي جبيره اي بگيريم.


6- در وضوي جبيره اي نيز، صورت ودستها بايد از بالا به پايين شسته شود. پس اگر قسمت بالاي دست يا صورت را جبيره پوشانده، ابتدا بايد دست بر آن بکشيم و در ادامه، قسمت پايين را بشوييم.


7- اگر انسان بتواند وضوي جبيره اي بگيرد، بايد به وظيفه خود عمل کند و تيمم تنها کافي نيست.


 

نوشته شده توسط علیرضا قوام در پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ساعت 0:0 موضوع | لینک ثابت